Artikelen door Jeanet Visser

,

Corona update 11 mei

Vanaf 11 mei behandelen we de meeste cliënten weer in onze praktijk. Hierbij wordt uiteraard volledig voldaan aan de richtlijnen van de RIVM. Indien nodig of op uw verzoek behandelen we nog op afstand d.m.v. telefonisch consult of beeldbellen. Wij vragen onze cliënten om voordat zij naar onze praktijk komen ons Corona protocol te lezen. […]

Logopedie voor ex-coronapatiënten

Door krachtverlies door langdurige ziekte, intubatie en sondevoeding kunnen ex-coronapatiënten slikklachten en voedingsproblemen hebben. Door een verzwakte ademhaling kan ook de stem zwakker en de articulatie minder goed zijn. Logopedie kan in al deze gevallen ingezet worden. U kunt bij Logopedie Oisterwijk terecht als u slikstoornissen (dysfagie), heesheid of stemzwakte, verminderde articulatie en/of ademhalingsproblemen bij […]

Nieuw specialisme: mimetherapie

Astrid rondde onlangs de specialistische cursus Mimetherapie met succes af. Mimetherapie is de behandelmethode bij een perifere aangezichtsverlamming. Wat is mimetherapie? Door een aangezichtsverlamming (perifere facialisparese) kunnen de spieren in het gezicht niet meer goed werken .Deze verlamming kan door verschillende oorzaken ontstaan. Normaal werken de spieren van de linker en rechter gezichtshelft gelijk. Bij een […]

Meewerken aan onderzoeken in gezondheidszorg

Net als veel andere logopedisten doet Logopedie Oisterwijk mee aan landelijke tellingen van Nivel zorgregistraties eerste lijn. Deze tellingen gebruikt het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) om belangrijke vraagstukken in de gezondheidszorg in Nederland te beantwoorden. U draagt zo bij aan wetenschappelijk onderzoek. De tellingen zijn anoniem: wij versturen geen informatie waarmee u […]

Kwaliteitstoets opnieuw gehaald!

Na in 2015 en 2017 de kwaliteitstoets Logopedie van het KIWA behaald te hebben, is het ons vandaag opnieuw gelukt de audit met succes af te sluiten! En daar zijn we heel trots op. Deze kwaliteitstoets is een onafhankelijk instrument dat de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie in onze praktijk inzichtelijk maakt. […]

Geen vakantiesluiting

Tijdens de zomervakantie is onze praktijk gewoon geopend. Op een aantal dagen zijn wij minder goed bereikbaar. Het kan daarom zijn dat we iets minder snel mail of ingesproken telefonische boodschappen beantwoorden als u van ons gewend bent.  

Stem- en spraakproblemen zonder medische verklaring

‘Het grijpt me naar de keel’ is een gezegde maar heeft een grote letterlijke betekenis. In april volgde Jorien de cursus ‘psychogene stem- en spraakstoornissen’. Een cursus over hoe je als logopedist kunt begeleiden bij stem- en spraakproblemen (vaak) zonder een medische verklaring, maar waar vooral een psychische component aanwezig is. Weer meer theoretische en […]

Wanneer logopedie?

De NVLF (vakvereniging logopedie) heeft een informatieve animatiefilm gemaakt om de veelzijdigheid van de logopedist duidelijk te maken. Van jong tot oud, de logopedist  maakt echt het verschil voor veel mensen. Twijfelt u na het zien van dit filmpje of wij u kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op, zodat we kunnen kijken of […]

,

PLVT-methode ziekte van Parkinson

Astrid volgde 3 oktober een studiedag over de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson volgens de PLVT-methode. Een methode om vooral de verstaanbaarheid te verbeteren. Bijvoorbeeld een zachte of hese stem, binnensmonds of mompelend spreken, of monotoon (op één toon) spreken. Tijdens deze scholing actualiseerde Astrid haar kennis en vaardigheden m.b.t. de PLVT-behandeling […]

Logopedie Oisterwijk aanwezig in Sport- en Zorgatelier Oisterwijk

Astrid van Noije is vanaf oktober een halve dag per week te vinden in het onlangs geopende nieuwe zorgatelier in Oisterwijk (gevestigd in de ‘oude Levenskerk’). Ze behandelt de daar aanwezige cliënten en andere cliënten uit Oisterwijk. Het gaat om cliënten met NAH (niet aangeboren hersenletsel), bijvoorbeeld personen met afasie of de ziekte van Parkinson. […]