Wanneer logopedie?

De NVLF (vakvereniging logopedie) heeft een informatieve animatiefilm gemaakt om de veelzijdigheid van de logopedist duidelijk te maken. Van jong tot oud, de logopedist  maakt echt het verschil voor veel mensen.

Twijfelt u na het zien van dit filmpje of wij u kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op, zodat we kunnen kijken of we iets voor u kunnen betekenen.

,

PLVT-methode ziekte van Parkinson

Parkinson net aangesloten bij

Astrid volgde 3 oktober een studiedag over de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson volgens de PLVT-methode. Een methode om vooral de verstaanbaarheid te verbeteren. Bijvoorbeeld een zachte of hese stem, binnensmonds of mompelend spreken, of monotoon (op één toon) spreken.

Tijdens deze scholing actualiseerde Astrid haar kennis en vaardigheden m.b.t. de PLVT-behandeling en leerde ze hoe ze de bijbehorende PLVY-app juist en efficient instelt en toepast.

 

,

Cursussen Neurologie

Vrijdag 23 maart volgde Astrid een studiedag  over de behandeling van milde afasie.

Maandag 26 maart rondde Astrid  de driedaagse multidisciplinaire cursus Neurorevalidatie af. Een interessante cursus over de overeenkomsten in symptomen en paramedische behandeling van personen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

 

 

Logopedie Oisterwijk aanwezig in Sport- en Zorgatelier Oisterwijk

logopedie Sport- en Zorgatelier Oisterwijk

Astrid van Noije is vanaf oktober een halve dag per week te vinden in het onlangs geopende nieuwe zorgatelier in Oisterwijk (gevestigd in de ‘oude Levenskerk’). Ze behandelt de daar aanwezige cliënten en andere cliënten uit Oisterwijk. Het gaat om cliënten met NAH (niet aangeboren hersenletsel), bijvoorbeeld personen met afasie of de ziekte van Parkinson.

Steeds meer mensen met de ziekte van Parkinson of afasie weten de weg naar Logopedie Oisterwijk te vinden. Astrid start altijd met een onderzoek naar wat u begrijpt, zegt en kunt schrijven. Ook gaat ze na hoe uw communicatie met uw omgeving (partner, familie) verloopt. De resultaten en haar voorstel van behandelplan bespreekt ze met u en uw familie. Haar behandeling bestaat uit oefeningen om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. En mocht het nodig zijn, dan leert u samen met mensen uit uw directe omgeving hoe u op een andere manier met elkaar kunt communiceren.

Interesse in of vragen over haar behandeling? Neem dan contact op met Astrid van Noije.

Nieuwe logopediste Jorien van Wees

aan huis behandeling logopedie Oisterwijk Haaren

Sinds kort werkt Jorien van Wees als logopediste bij onze praktijk. Deze ervaren allround logopediste werkte voorheen met kinderen en volwassenen bij een logopediepraktijk in Zevenbergen.

Naast alle logopedische behandelingen is Jorien gespecialiseerd in OMFT, een oefentherapie gericht op het herstel van verstoord evenwicht en functioneren van de spieren in en om de mond. Zij begeleidt dus kinderen en volwassenen met verkeerde slikgewoonten, mondademen, duimen, vingerzuigen, lispelen en slissen. Daarnaast is ze opgeleid voor (zang)stembegeleiding.

Jorien werkt in de praktijk in Oisterwijk op maandag en woensdag en in Haaren op dinsdag en donderdag. U kunt haar rechtstreeks bellen (06 – 83410267) of mailen (j.vanwees@logopedie-oisterwijk.nl) voor het maken van een afspraak.

Kwaliteitsaudit gehaald!

kwaliteit

Na in 2015 voor het eerst de kwaliteitstoets Logopedie van het KIWA behaald te hebben, is het ons deze zomer opnieuw gelukt de audit met succes af te sluiten! Deze kwaliteitstoets is een onafhankelijk instrument dat de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie in onze praktijk inzichtelijk maakt. Deze onafhankelijke toets (ook wel audit genoemd) vond in juli 2017 plaats bij onze praktijk in zowel Oisterwijk als Haaren. We bleken aan alle criteria te voldoen.

Logopedie Oisterwijk is overigens niet verplicht om aan deze audit deel te nemen. Maar we doen dit omdat we graag bevestigd willen zien dat onze zorg van een kwalitatief hoog niveau is. En dat doen we dus, gezien de uitkomsten van de toets!