Kwaliteitsaudit gehaald!

kwaliteit

Na in 2015 voor het eerst de kwaliteitstoets Logopedie van het KIWA behaald te hebben, is het ons deze zomer opnieuw gelukt de audit met succes af te sluiten! Deze kwaliteitstoets is een onafhankelijk instrument dat de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie in onze praktijk inzichtelijk maakt. Deze onafhankelijke toets (ook wel audit genoemd) vond in juli 2017 plaats bij onze praktijk in zowel Oisterwijk als Haaren. We bleken aan alle criteria te voldoen.

Logopedie Oisterwijk is overigens niet verplicht om aan deze audit deel te nemen. Maar we doen dit omdat we graag bevestigd willen zien dat onze zorg van een kwalitatief hoog niveau is. En dat doen we dus, gezien de uitkomsten van de toets!